Toto je miesto pre doménu  Čerešňová11.NZA.sk  ( Ceresnova11.NZA.sk,  C11.NZA.sk )

Časom tu toho bude viac  ( bude tu umiestnené otvorené FÓRUM k jednotlivým témam )
nielen o BADMINTONE,  ale aj o stolnom tenise,  tenise  a  olympijskom racketlone,
o akciách - turnajoch, ktoré tu budú,  o možnosti kúpy súvisiaceho športového tovaru  atď.ZATIAĽ  TO  NAJPODSTATNEJŠIE  :

Od 1. októbra 2015 do 30. apríla 2016  v šh na Čerešňovej ul.č.11  v Nových Zámkoch
bude v PRAVIDELNE vyhradených hodinách  ( viď. doleuvedené obsadenie šh v jednotlivých mesiacoch )
možnosť  prísť  si zahrať - vyskúšať  BADMINTON,  olympijský šport  už od roku 1992
( stačí vám čistá halová obuv,  rakety a košíky  sú bezplatne k dispozícii )
( aj rekreačné hráčky a hráči mesta Nové Zámky sú vítaní,  platba  za 1 tréning = 3 EUR / osoba )
( všetky tréningy *  za celý kalendárny mesiac :  platba za 1 tréning = 1,50 EUR / osoba )
( všetky tréningy *  od 1.10. 2015 do 30.4.2016 :  platba za 1 tréning = 1 EUR / osoba )
* medzi všetky tréningy sa ráta aj utorok 18:30-20:00 v šh na Podzámskej ul.č.32  v Nových ZámkochPODROBNEJŠIE  INFORMÁCIE  :

E-MAIL :   Ceresnova11@NZA.sk
OSOBNE :   ŠIMO-SVRČEK Rafael (rašo)
MOBIL-SMS :   0903/65 30 64,  0940/88 30 69,  0918/291 585,A K T U Á L N E     b a d m i n t o n     T R É N I N G Y
+ tréningy v šh Podzámska 32   Nové Zámky


REZERVÁCIA = apríl 2016


december 2015 - marec 2016 = tak ako november 2015,   včítane tréningov v šh Podzámska 32


REZERVÁCIA = november 2015


REZERVÁCIA = október 2015
A K O     T O     F U N G O V A L O   :
( OD  1. JÚNA  2015     DO  30. SEPTEMBRA  2015 )

BADMINTON 1.jún 2015 - 30.september 2015A K O     T O     F U N G O V A L O   :
( OD  1. OKTOBRA  2014     DO  31. MÁJA  2015 )

BADMINTON 1.oktober 2014 - 31.maj 2015A K O     T O     F U N G O V A L O   :
( OD  1. JÚNA  2014     DO  30. SEPTEMBRA  2014 )
( a ako by to malo fungovať aj od 1. júna 2015 do 30. septembra 2015 )

BADMINTON 1.jún 2014 - 30.september 2014
A POSTUPNE BUDEŠ VIDIEŤ A BUDEŠ SA DOZVEDAŤ VIAC A VIAC
pretože svet je stále v pohybe - ide dopredu a je len prirodzené že aj
OBSAH TOHTO WEBU SA BUDE STÁLE ROZŠIROVAŤ
© rašo 2014-2016  (2016 0414 02:00)  (raso@NZA.sk, raso@azet.sk)

rašo (raso@NZA.sk, raso@azet.sk)